top of page

Małgorzata Szpiłyk

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie o specjalności Psychologia kliniczna. 
Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz będącego członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)
Doświadczenie zawodowe poszerzała współpracując od ponad dwóch lat z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym. W poprzednich latach pracowała jako psycholog w liceum międzynarodowym, a także współpracowała z placówkami specjalizującymi się w pracy z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne oraz grupowe (TUS).. 

W psychoterapii, oprócz klasycznego podejścia poznawczo – behawioralnego wykorzystuje elementy Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT), Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Mindfullnes, a także wybrane techniki Terapii Schematu.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż. a także udziela konsultacji rodzinom z dziećmi od 12 r.ż.
Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

M.Szpiłyk_zdjęcie.jpg
bottom of page