top of page

Agnieszka Gliniak

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji  w nurcie poznawczo – behawioralnym z doświadczeniem w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. Swoje doświadczenie zdobyła na stażu na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym oraz Dziennym Ogólnopsychiatrycznym w Lublinie. Ponadto ma doświadczenie w pracy indywidualnej, które nabyła w Poradni Zdrowia Psychicznego w Lublinie, Łęcznej, Bychawie, Dębicy oraz Rzeszowie. Pracuję terapeutycznie, jest w trakcie szkolenia „Inter Ego" atestowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

zdjęcie.jpg
bottom of page